Alaska Samoan Seventh-day Adventist Church

About Us

About Seventh-day Adventists

The Seventh-day Adventist Church is a mainstream Protestant church with approximately 19 million members worldwide, including more than one million members in North America. The Seventh-day Adventist Church seeks to enhance quality of life for people everywhere and to let people know that Jesus is coming again soon. Adventists believe a Trinity of three persons—the Father, the Son, and the Holy Spirit—make up one God. They made salvation possible when Jesus, the Son, came to earth as a baby in Bethlehem and lived a sinless life in accordance with the Father's will. When Jesus was crucified for the sins of the people of the world and arose from the dead on the third day, victory was won for everyone.

When He returned to heaven following the resurrection, Jesus left the Holy Spirit to serve as our Comforter and Counselor. He promised to return to earth a second time to complete His plan of salvation and take His people to heaven. Adventists are among the believers who look forward to that day.Adventists believe that God is concerned with the quality of human life, and that everything—the way we live, eat, speak, think, treat each other, and care for the world around us—is part of His plan. Our families, our children, our jobs, our talents, our money, and our time are all important to Him. It is our sole calling to help share His love and prepare every soul for His coming Kingdom.

O le Ekalesia Asofitu O Le Toe Afio Mai o se tasi o alavai tele o Fa'alapotopotogo ekalesia Porotesano pe faitau aofa'i  i le 19 miliona ona tagata i le lalolagi, e aofia ai ma le silia i le miliona ona tagata i Amerika i Matu. O se va'aiga taula'i a le Ekalesia  ina ia mafai ona tapu'e ma fa'aleleia atili le soifuaga a le tagata i so o se mea ma ia silafia ua faitoto'a Iesu. O lea talitonuga i le toe afio fa'alua mai o lo o lagolago fo'i i le talitonuga o le tolu tasi paia o le - Tama, le Alo ma le Agaga Paia - o se Atua e tasi. Sa latou faia le fa'aolataga  mo tagata uma ina ua liutino tagata Iesu ma soifua i se lalolagi agasala ina ia aumaia le manumalo ma le sa'olotoga.

Ina ua toe afio a'e i le lagi le Fa'aola, sa Ia auina mai le Agaga Paia ina ia fai ma fesoasoani. O lana folafolaga, ia toe afio fa'alua mai i lo tatou lalolagi ina ia fa'ataunu'uina lana fuafuaga o le fa'aolataga ma aveina a'e tatou i le lagi ua saunia. O tagata Asofitu O Le Toe Afio Fa'alua Mai o se vaega o tagata talitonu o lena aso fiafia. Latou te talitonu a'ia'i o le atoaga o le soifuaga maloloina o le tagta e aofia ai le olaga i aso fai soo, o mea'ai, vai  inu, feso'ota'i, mafaufau, feagaleleia'i, ma le tausiaina o lo tatou si'osi'omaga - o se vaega o Lana fuafuaga. E taua i tatou i le Atua, Fa'apea o tatou aiga, fanau, galuega, taleni, tatou oa, ae le gata foi i lea o tatou taimi. O le vala'auina o le tagata o le paleali'i ina ia fa'asoa atu lona alofa ma saunia tagata uma mo lona Malo.

 

FIND OUT MORE