Alaska Samoan Seventh-day Adventist Church

Talofa!

 

Due to building maintenance, we are holding Sabbath services at Anchorage Junior Academy

 

 

Welcome to the Alaska Samoan Seventh-day Adventist Church. We are located in Anchorage, Alaska.  We are a non-profit organization, a Christian community of believers with a burning hope. It is our purpose and longing to share God's love and His Gospel to the world.  We invite you to fellowship with us through the reading of His word, singing, encouragement and outreach. Please see our contact page if you have questions or simply to get more information. We look forward to hearing from you soon. God Bless!

E fa'atalofa atu le Ekalesia Asofitu o le Toe Afio nei i Anchorage, Alaska. O se fa'alapotopotoga kerisiano ma se si'osi'omaga o tagata talitonu i se fa'amoemoe ola. O le vala'auina lea ma le fa'anaunauga ina ia fa'asoaina le Talalelei ma le Alofa o le Atua i le lalolagi i taimi ua tatou iai. E vala'aulia fa'apitoa oe, tatou te mafuta ma fa'asoa le Alofa o le Atua e ala i pesega, lauga, asiasiga ma so'o se vaega e molimauina ai le alofa lavea'i o le Fa'aola. Mo nisi malamalama'aga atili, faafesootai mai i le tuatusi ma le numera o fa'asalalauina, Fa'amoemoe o le a tatou feiloa'i ai  i se malama o lumana'i. Soifua ma ia Fa'amanuia atu le Atua.!


Alaska Samoan Seventh-day 
Adventist Church