Alaska Samoan Seventh-day Adventist Church

TALOFA and GREETINGS!

Welcome to the Samoan Seventh-day Adventist Church here in Anchorage, Alaska. We are a non-profit organization and christian community of believers with a burning hope. It is our utmost purpose and longing for such a time to share God's love and His Gospel to the world.  We invite you to join with us and fellowship through reading the word, singing, visitations, preaching and a lot more activities in store to help witness our Savior's love. To learn more about us you can visit us on our website or facebook and feel free to send us a message if you have any questions. Looking forward to see you in the future. God Bless!

E Fa'atalofa atu le Ekalesia Asofitu o le Toe Afio nei i Anchorage, Alaska. O se fa'alapotopotoga kerisiano ma se si'osi'omaga o tagata talitonu i se fa'amoemoe ola. O le vala'auina lea ma le fa'anaunauga ina ia fa'asoaina le Talalelei ma le Alofa o le Atua i le lalolagi i taimi ua tatou iai. E vala'aulia fa'apitoa oe, tatou te mafuta ma fa'asoa le Alofa o le Atua e ala i pesega, lauga, asiasiga ma so'o se vaega e molimauina ai le alofa lavea'i o le Fa'aola. Mo nisi malamalama'aga atili, feso'ota'i mai i le tuatusi ma le numera o fa'asalalauina, Fa'amoemoe o le a tatou feiloa'i ai  i se malama o lumana'i. Soifua ma ia Fa'amanuia atu le Atua.!

Faifeau

Pastor 
Alaska Samoan Seventh-day 
Adventist Church